बेइजिङ

लाग्छ
यहाँका गगनचुम्बी महलहरुको सीप र सामर्थ चोरेर लैजाऊँ
लाग्छ
यहाँको सभ्यता र सम्पन्नता चोरेर लैजाऊँ
चोरौं-चोरौं लाग्नु स्वयं नशा रहेछ कि कुन्नि ?
यस्तो लाग्छ
बेइजिङका नम्र मान्छेहरुको मुलायम मन पनि चोरेर लैजाऊँ !