बन्दुक नताक !

 

बचेराहरू त
प्वाँख नलागेसम्म मात्र गुँड तताउँछन्
प्वाँख पलाएपछि त बाटो तताउँछन्
भुर्र उडेर हावामा बिलाउँछन्
चारो खोज्छन् र ओत खोज्छन्
तैपनि – माउलाई त डरै छ
सिकारीहरू !
हाम्रा बचेरोहरूलाई जाल नफ्याँक
खबरदार ! हाम्रा बचेराहरूलाई बन्दुक नताक ।

विषय-सूची